De 3 pijnpunten van het pensioenakkoord

“Het doet mij pijn om te zien met hoeveel gemak en achteloosheid wordt omgesprongen met de inleg van de generaties die Nederland aan een pensioenreserve van 1500 miljard hebben geholpen”, zegt Kamerlid Corrie van Brenk over één van de pijnpunten van het pensioenakkoord.

Corrie van Brenk, fractievoorzitter van 50PLUS in de Tweede Kamer, wees minister Koolmees tijdens het debat over het pensioenakkoord in de Tweede Kamer op de drie grootste pijnpunten.

Punt 1: Herstelbetaling
“Als het nieuwe stelsel al in 2007 was ingevoerd, dan zouden, ook volgens minister Koolmees, de pensioenen de afgelopen twaalf jaar gewoon verhoogd zijn. Flink zelfs! In veel opzichten krijgt 50PLUS gelijk. Alleen wordt dat geld niet uitgedeeld aan gepensioneerden. Geen herstelbetaling na twaalf jaar lang onnodig afknijpen van de pensioenen. En mogelijk zelfs tot 2026 niet! Nee, er wordt zelfs gedreigd met kortingen. Hoe bestaat het! Wat is de kans dat iemand die in 2007 met pensioen ging in 2026 nog leeft? Wat heb je op die leeftijd aan een voordeel uitgesmeerd over tien kleine jaarlijkse stapjes? 50PLUS wil herstelbetaling. Dat klinkt als een claim en dat ís het ook!”

Punt 2: Juridisch drijfzand
“Minister Koolmees en de sociale partners hebben zich op juridisch drijfzand begeven. Bezwaar maken via artikel 83 van de Pensioenwet wordt gewoon buitenspel gezet. Eventueel met de mogelijkheid om ouderenbonden inspraak te geven. Als dat zo is, zijn dan ook de meest kritische bonden welkom aan de transitietafel? 50PLUS stelt voor om alle juridische zwakke plekken van dit pensioenakkoord nauwgezet in kaart te brengen. Zodat wij ‘het akkoord’ samen met maatschappelijke organisaties nog voor het einde van dit jaar kapot kunnen torpederen of procederen.”

Punt 3: Schade voor gepensioneerden wordt permanent
“Hoe wordt de huidige pensioenpot verdeeld? 1500 miljard! De minister geeft toe dat op dit moment het vermogen verschoven is van oud naar jong. Alleen kon hij niet uitrekenen hoeveel. Bijzonder dat als het niet goed uitkomt, deze technocratische minister ineens niet meer goed kan rekenen. Maar hij laat de schade voor gepensioneerden in stand en maakt die permanent. Permanente onteigening dus. Waar heeft deze oudere generatie dat aan verdiend?”